UA-218950260-1
top of page
Digital Security System

GDPR

CONDITII GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clientul isi exprima in mod expres, prin completarea datelor personale pe site-ul www.uptown-credit.ro , sa intre in baza de date a UpTown si ca datele personale sa fie prelucrate de UpTown conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul furnizarii de informatii despre produsele si serviciile apartinand UpTown Credit SRL. Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679/2016, UpTown are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clientul le furnizeaza.

Datele nu vor fi dezvaluite decat tertelor parti agreate de UpTown si care vor actiona in calitate de imputerniciti, conform Regulamentului nr. 679/2016 si exclusiv in scopurile mentionate in Termeni si Conditii. Clientul nu este obligat sa furnizeze datele iar refuzul va conduce automat la imposibilitatea UpTown de a furniza informatiile solicitate.

UpTown Credit SRL este înscrisă în Registru General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numărul 16348/2021, număr de înregistrare la registrul comerțului J40/14724/2021, CUI 44800757, Bucuresti, Sector 2, Soseaua Fabrica de Glucoza, Nr 6-8, Bloc 13, Sc B, etj 9, Apt 104, să fie autorizată să transmită în format electronic / letric și să proceseze datele personale ale clientilor colectate prin intermediul site-ului.


Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopurile mentionate in prezentul document.

Clientul va avea in vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea acestuia (notificarea nu are impact retroactiv).


Conform Regulamentului nr. 679/2016, Clientul beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 - de informare cu privire la datele personale si la entitatile sau categoriile de entitati carora le pot fi comunicate aceste date, precum si scopurile si metodele prelucrarii

- de a obtine de la UpTown la cerere si in mod gratuit printr-o solicitare, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate

- de a obiecta in totalitatea sau partial, pe motive legitime, la procesarea datelor cu caracter personal

- de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru transmiterea de materiale publicitare, in urma primirii oricarui mesaj

- de a solicita actualizarea, rectificarea, integrarea, stergerea, anonimizarea sau blocarea datelor cu caracter personal

- de a nu fi supus unei decizii individuale de catre UpTown

- de a refuza fara nicio justificare prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing direct

- de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata UpTown Credit SRL, Bucuresti, Sector 2, Soseaua Fabrica de Glucoza, Nr 6-8, Bloc 13, Sc B, etj 9, Apt 104.

Daca unele dintre datele Clientului sunt incorecte, este necesar a informa UpTown cat mai curand posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii Contact din site.

In scopul clarificarii celor de mai sus ne rezervam dreptul de:

  •  a contacta Clientii pentru a le solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea transmisa catre UpTown si pentru a da curs solicitarii in cel mai scurt timp. Termenul maxim de raspuns este de 30 de zile calendaristice.

  • a solicita Clientilor informatii suplimentare specifice pentru a ne asigura de identitatea acestora, asigurand astfel o masura de securitate suplimentara a datelor personale Categoria de persoane ale caror date cu caracter personal sunt procesate de UpTown

UpTown prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii: clienti si potentiali clienti persoane fizice si/sau membrii de familie ai acestora in cazul in care sunt implicati in solicitarile de finantare, persoane fizice implicate in activitatea desfasurata de partenerii UpTown Credit SRL, persoane fizice imputernicite de catre clienti in baza unor procuri, prestatori de servicii persoane fizice, garanti, fidejusori, evaluatori externi pentru bunurile detinute de proprietari persoane fizice si/sau reprezentantii legali ai proprietarilor persoane juridice, reprezentanti legali/ beneficiari reali ai clientilor persoane juridice.

UpTown Credit SRL este înscrisă în Registru General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numărul 16348/2021 si actioneaza reglementata de urmatoarea Procedura de utilizare a datelor personale.


Pentru a face transparenta  modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre UpTown Credit SRL, in calitate de operator, in conformitate cu Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei in materie, pe care le utilizeaza in desfasurarea activitatii curente si in indeplinirea obiectului de activitate, regasiti mai jos modul de utilizare a datelor personale de catre UpTown.

UpTown, in calitate de operator, este direct responsabil de modalitatea in care detine si prelucreaza datele personale si, in conformitate cu legile privind protectia datelor cu caracter personal, este obligata sa comunice clientilor prezenta Procedura de utilizare a datelor personale. In situatia in care prezenta Procedura de Utilizare a Datelor Personale se va modifica, UpTown va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a procedurii.

UpTown prelucreaza datele personale furnizate si/sau solicitate pentru a ajuta clientii in accesarea de servicii disponibile pe site-ul propriu.

UpTown Credit, prin serviciile de intermediere financiara, prelucreaza datele personale furnizate si/solicitate pentru a ajuta clientii in accesarea de produse de creditare oferite de catre institutii de credit si institutii financiare nebancare cu care are parteneriat, inclusiv pentru verificarea de catre acestea a documentelor necesare pentru stabilirea capacitatii de rambursare a clientilor.

Datele cu caracter personal reprezinta informatiile care identifica o persoana fizica sau care fac persoana cel putin identificabila iar prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezinta orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, vizualizarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea stergerea sau distrugerea.

 Confidentialitatea datelor pe site-ul www.uptown-credit.ro si tipurile de informatii prelucrate:

 UpTown respecta confidentialitatea persoanelor care acceseaza www.uptown-credit.ro , precum si a persoanelor ale caror date le prelucreaza si protejeaza datele cu caracter personal preluate prin intermediul site-ul.

UpTown inregistreaza numai informatiile primite prin acordul clientului si puse la dispozitie de acesta, in mod voluntar. La fiecare vizita pe site-ul www.uptown-credit, se vor colecta automat informatii tehnice cu privire la tipul si versiunea browser-ului, tipurile si versiunile de plug-in de browser, sistemul de operare si platforma cat si informatii despre vizita prin cookie-uri si nu numai, prin si de pe site, data si ora, paginile vizualizate, timpul de raspuns al paginii, durata vizitelor la anumite pagini, click-uri.

Site-ul www.uptown-credit.ro  poate include link-uri catre alte site-uri partenere asupra carora UpTown Credit SRL nu are niciun control, nefacandu-se responsabila de politicile privind confidentialitatea sau de practicile cu privire la datele cu caracter personal ale acestora. Recomandarea noastra este sa consulatati paginile cu Termeni si Conditii si Politica de Confidentialitate ale acestora, pentru a continua accesarea in cunostinta de cauza.

Datele cu caracter personal furnizate de catre Client (nume si prenume, adresa de mail, oras) vor fi utilizate pentru a putea oferi clientului informatii suplimentare privind produsele sau serviciile promovate pe www.uptown-credit.ro.

Datele cu caracter personal vor putea face obiectul unor analize realizate de UpTown, privind tipologiile de comportament, bazate pe frecventa accesarii site-ului, timp mediu petrecut pe pagina, precum si orice alte analize care pot ajuta la imbunatatirea experientei clientului pe site.

In cazul in care Clientul nu furnizeaza anumite categorii de date cu caracter personal sau isi exercita drepturile de stergere, restrictionare, opozitie, in conditiile prevazute de lege, UpTown Credit SRL nu poata indeplini scopurile de prelucrare prezentate in prezenta Procedura de utilizare a datelor cu caracter personal.

UpTown poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii UpTown Credit SRL, furnizorii de servicii ai UpTown Credit SRL, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, institutii de credit, Biroul de Credit, agentii imobiliare, evaluatori, alti parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai UpTown.


Modul de colectare si scopul procesarii datelor cu caracter personal procesate de catre UpTown

- contactarea Clientilor urmare a solicitarii acestora, transmisa prin intermediul site-ului      www.uptown-credit.ro in scopul de a oferi informatii detaliate privind serviciile oferite de UpTown

- derularea contractelor incheiate intre Client si UpTown si a oricaror raporturi juridice stabilite intre parti

- in scop de marketing direct pentru informarea Clientilor privind produsele si serviciile oferite de UpTown

- “second day call” – in scopul masurarii nivelului de satisfactie a clientilor privind servicile oferite de UpTown

- stabilirea eligibilitatii clientilor atunci cand acestia solicita solutii de finantare

- consultarea informatiilor pe numele Clientului la Biroul de Credit, la solicitarea institutiilor de credit in vederea transmiterii ofertelor de finantare

- in instanta, in scopul confirmarii unor drepturi ale UpTown

- audit intern/extern solicitat de parteneri si/sau la solicitarea organelor competente, inclusiv pentru prevenirea fraudelor
Perioada de prelucrare a datelor


UpTown va prelucra si pastra datele cu caracter personal pe durata executarii contractului, precum si ulterior incetarii contractului pentru o perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale ce sunt impuse de reglementarile specifice domeniului de activitate.

 Detalii suplimentare privind prelucrarea datelor 

Pentru orice detalii suplimentare privind activitatea de prelucrare a datelor, Clientul se poate adresa in scris sau telefonic reprezentantului UpTown responsabil de protectia datelor

Data Protection Officer: Adina Maria IRAVA

e-mail: office@uptown-credit.ro

telefon: 0756 087 304

adresa: Bucuresti, Sector 2, Soseaua Fabrica de Glucoza, Nr 6-8, Bloc 13, Sc B, etj 9, Apt 104

GDPR: List
bottom of page